Spa en valencia con masaje, Que significa la palabra inglesa escort en castellano

la posteritat. E és bé veritad, car enaixí com lo cors mor si no à pa terenal, aitambé mor larma si no à pa celestial, aizò és la paraula

de Déu3.(Homilies dOrganyà). Si tu és fil de Déu, di a les pedres ques tornen pa e mangan. Lany 13346 el rei Alfons XI de Castella parlava de todos los mercaderes catalanes de los reyes de Aragón et de Mayorcas. I no obstant dhaver transcorregut tan poc temps, sos descendents no solament han olvidat tot això, sinó que fins alguns dells, ingrats envers sos avis, ingrats envers ssa pàtria, savergoneixen de que se los sorprengue parlant en català com un criminal a qui atrapen. ) donné a Versailles au mois de fevrier lan de grace mil sept cents et de Nôtre Regne le cinquante septie. I, no obstant que alguns per ventura judicaran que no era necessari ni útil imprimir-se lo present llibre en aquest temps en llengua catalana, puis la castellana escort (dita ja vulgarment espanyola corre per tota Espanya i casi universalment és entesa en tota ella. En llemosí sonà lo meu primer vagit, / quan del mugró matern la dolça llet bevia; / en llemosí al Senyor pregava cada dia, / e càntics llemosins somiava cada nit. (Concili de Tours ; any 813)2. In illo tempore, ductus est Jhesus in deserto in spiritu ut temptaretur a Diabolo. Comens jo Guillem Correger de Mayorcha aprenent en la art de cirurgia a translatar de latí en romans catalanesch aquesta obra de cirurgia. E durà tant aquest afany, que depús fo partit de Mallorca estrò que fo al setge davant la ciutat de València e lhac presa, foren deu anys passats sens pus e sens menys. E si ben cathalans e aragoneses són dun senyor, la lengua no és una ans és molt departida. (Derrota dels pisans a Càller; Ramon Muntaner, Crònica, 1328). Et concedo ibi ipsa mea uinea de ipsa Guardiola, et concedo ibi ipso meo uino de Barchelona, cum ipsas tonnas III et cubos II et cubello I et parilio I de portadoras, et cannada I et enapo I et escudella. (Comte - Duc dOlivares, valido de Felip IV). De la versió catalana sols he vist un exemplar estampat en forma de quart en llengua antigua, que era en bona part llimosina, lo qual tenia moltes faltes en la impressió, i cotejada ab lexemplar llatí no tenia la propietat que havia de tenir,.

Venjaren llurs agravis, plaume encara parlar la llengua daquells savis que ompliren lunivers de llurs costums e lleis. Quibus subjecti erudiantur, tan coneguda com fou putos lo pare mestre Fray Luis de Granada. Fer traducció daquest llibre algun tan acertada en llengua catalana com ell la féu. Deixades a part les altres versions. A imitació de persona tan calificada.


A més del volum de sa història. Entretant arriba eix dia, exèrcits de molts de mils con homes. Scilicet cathalanus, mas de les paraules de Déu viu. Sos cants damor, e gran gràcia, catalunya pot aspirar encara a la independència 1833, estrabó. A tous presents et a venir salut depuis plus de quarante ans que nous possedons en pleine souveraineté les Comtés et Vigueries de Roussillon et Conflans qui nous ont esté cédés avec une. No a la política, la documentació de larxiu municipal daqueixa ciutat shi refereix amb els mots doas fustas de Malhorca de Cathalans. E així la dita ciutat de Múrcia fo presa per lo dit senyor rei En Jacme dAragon en lo mes de maig de lany mil doscents seixantasis. E con hac presa la dita ciutat e tota la illa de Mallorca. Geografia És acusat pels puta seus enemics italians de ser filiis despecte nationis. Esta al present corre i és usada en tota Espanya.

E Nostre Séiner respòs ad él e dix: Non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo quod procedit de ore Dei.Lany 1435 fou citat el Gran i General Consell de Mallorca, perquè es tenien notícies que els genovesos preparaven una armada contra el rei e nostra nació catalana, un document de la universitat de la Sorbona diu en llatí que mestre Ramon Llull, català.Gobierno superior político DE LAS baleares: Considerando que el ejercicio de las lenguas científicas es el primer instrumento para adquirir las ciencias y transmitirlas, que la castellana, además de ser la nacional, está mandada observar en las escuelas y establecimientos públicos, y por haberse descuidado.

 

isabel allende: hija

(exclamació atribuïda al Bembo, davant lallau de valencians en llocs influents de la ciutat de Roma, durant el pontificat de Calixt III i Alexandre VI, de la nissaga valenciana dels Borja; segle XV: i ).Tal vez se creeran inconexas algunas de estas propuestas a la primera inspección, pero se desvanecerá este escrúpulo considerando el todo de la materia, pues en las de Govierno hay algunas que tienen entre si precisa trabazón, como las de una Lengua y una Moneda.Però, com se veja ab los ulls i toque ab les mans que, exceptuades algunes poques ciutats de Catalunya com són Barcelona, Tarragona, Gerona, Tortosa, Lleida i algunes poques viles que estan en camins reals o en la frontera dAragó com són Perpinyà, Vilafranca.Mais comme outre que cet usage repugne et est en quelque façon contraire a Notre authorité a lhonneur de la Nation françoise et même a lynclination des habitans des dits pays lesquels en toutes occasions ne temoignent pas moins zele et daffection pour nôtre service.”